Overstap naar een duurzaam verwarming systeem

Om zo energiezuinig te kunnen verwarmen is het van belang dat uw woning en de verwarmingsinstallatie voldoende geoptimaliseerd zijn. Uw woning dient voldoende geïsoleerd te zijn zodat zo min mogelijk warmte nodig is om uw woning op de gewenste temperatuur te krijgen.
Om zuiniger te kunnen verwarmen wordt vaak overgestapt naar een lage-temperatuur (LT) verwarmingssysteem, zoals een warmtepomp. Hoe lager de watertemperatuur in uw verwarmingssysteem, des te minder energie het kost om hiermee uw woning te verwarmen.

Om zo goed mogelijk in beeld te krijgen of uw woning geschikt is voor bijvoorbeeld een warmtepompinstallatie is het nodig om een goede warmteverliesberekening te laten maken. Aan de hand hiervan kan bepaald worden of er meer isolerende maatregelen getroffen moeten worden, of dat het warmteverlies voldoende beperkt is. Een vloerverwarmingssysteem met een maximale watertemperatuur van 35°C (warmtepompsysteem) heeft een beperktere maximale afgifte dan een ouderwets verwarmingssysteem met radiatoren waar water doorheen gaat met een temperatuur van
80°C. Wanneer in bepaalde ruimten het warmteverlies te hoog is, zal het dus wellicht niet mogelijk zijn om het daar alleen met vloerverwarming te kunnen verwarmen tot de gewenste temperatuur.

Een andere mogelijkheid: we kunnen eerst de bestaande woning uitrekenen in de ongewijzigde (onverbeterde) situatie, en vervolgens de woning normaals doorrekenen met verbeteringen, zodat inzichtelijk wordt welk effect te gemaakte verbeteringen hebben. Stel uw woning is slecht geïsoleerd en heeft een totaal warmteverlies van 12000 Watt, we verbeteren de isolatiewaarde van het dak waarna het totale warmteverlies 10500 Watt is, dan weet u de besparing van deze betreffende verbetering. Het overstappen van een traditioneel cv-systeem (cv-ketel en radiatoren) naar een warmtepompsysteem is helaas geen kwestie van ‘ketel eruit, en warmtepomp erin’. Bestaand leidingwerk dient vaak vervangen te worden, en de installatie moet goed in te regelen zijn middels inregelbare afsluiters bij vloerverwarmingsverdelers en/of LT convectoren.

Wat zijn de kosten van een warmteverliesberekening?
Indien u een tekening heeft en die kan mailen dan kunnen we vooraf een prijsopgave maken.
Het mailadres is: tekeningen@dorsthorst.com
Voor meer informatie kunt u altijd even telefonisch contact opnemen.

Gegevens nodig voor een warmteverliesberekening.
Alle bouwkundige tekeningen. (plattegronden, aanzichten, doorsnede’s)
Opbouw van de muren, daken, vloeren etc.
(bijvoorbeeld: buitenmuur bestaande uit 10cm baksteen, 4cm spouw, 6cm
glaswol, 10cm kalkzandsteen binnenmuur.)

Bouwjaar van de woning
Indien geen U-waarde bekend is van de beglazing, zo duidelijk mogelijk aangeven wat voor soort glas en van welk jaar het glas is. (bijvoorbeeld enkel glas 4mm, of thermopane van 1992, etc.
Materiaal voor de kozijnen ramen en deuren. (hout, aluminium, kunststof)
Dikte van de kozijnen. (soms worden oude deuren vervangen voor geïsoleerde deuren, dit graag aangeven)

Hoe wordt de woning geventileerd?
Zit er alleen plaatselijke afzuiging in toilet en badkamer? Of wordt de hele woning geventileerd middels WTW of CO2 gestuurde afzuiging?
Graag omschrijving hiervan.

Soort afgiftesysteem. Radiatoren, vloerverwarming, wandverwarming, of een combinatie hiervan? Geef aan per vertrek wat u gaat toepassen. Traditionele HR ketel of een warmtepomp? Welk opwekkingsysteem gaat u toepassen?

Wordt of is de luchtdichtheid van de woning verbetert d.m.v. dubbele kierdichting bijvoorbeeld?

Als u een bestaande woning wilt verduurzamen kunnen wij van de huidige staat een berekening maken, en daarna een berekening van de woning na modernisering. Zo kan u eenvoudig zien in welke mate u met bepaalde maatregelen de energiezuinigheid van uw woning verbetert en of dit lonend is.