U bent bij ons op het juiste adres voor :

Installatietechnische Berekeningen

Warmteverliesberekeningen (volgens de publicaties ISSO 51, 53, en 57)
Aanvragen kan middels formulier onder deze link

Cv-Leidingberekeningen (Volgens ISSO publicatie 18)
Meestal gevraagd incombinatie met een warmteverliesberekening t.b.v. aanvraag stadsverwarming.

Luchtkanaalberekeningen (volgens ISSO publicatie 17)

Waterleidingberekeningen
Volgens:
VEWIN werkbladen Drinkwaterinstallaties (januari 2005)
– ISSO 30 Leidingwaterinstallaties in Woningen
– ISSO 55 Tapwaterinstallaties voor woon- en utiliteitsgebouwen
– ISSO Publicatie 55-1 Handleiding Legionellapreventie in Leidingwater
– NEN 1006 Algemene voorschriften voor drinkwaterinstallaties (AVWI 1981)

Rioleringberekeningen
Volgens:
– NEN 3215, Binnenriolering – eisen en bepalingsmethoden
– NTR 3216, Binnenriolering, richtlijnen voor ontwerp en uitvoering
– Bouwbesluit

Gasleidingberekeningen
Volgens:
– Formulemethode NEN 1078
– Formulemethode NEN 2078
– Grafiekmethode NPR 3378

Koellastberekeningen

Calculatiewerkzaamheden

Tekenwerk
(Installatietekeningen en legplannen t.b.v. vloerverwarming)
Wij werken met AutoCAD en StabiCAD.

Bouwbesluitberekeningen

EPG-berekeningen voor woning- en utiliteitsbouw
In 2020 komt de EPG te vervallen. Voor alle nieuwbouw, zowel woningbouw als utiliteitsbouw, geldt dat aanvragen van de omgevingsvergunning vanaf 1 januari 2020 moeten voldoen aan de eisen voor bijna energieneutrale gebouwen (BENG).

Daglichtberekeningen
(volgens de richtlijnen NEN 2057:2001 met correctieblad 2003 en NEN 2916.)

Gebruiksoppervlakteberekeningen
volgens richtlijnen/normen:
– NEN 2580:1997
– Wijzigingsblad NEN 2580/A1:2001

Ventilatieberekeningen
volgens normen/richtlijnen:
– NEN 1087
– NEN 2757
– NEN 8087
– Eisen uit het Bouwbesluit
– Aanvullende ministeriële besluiten

U-waarde constructies berekeningen

EPC-berekeningen voor utiliteitsbouw

Legplan Vloerverwarming

Installatietekeningen