Maatwerk in klimaat - DYWAG

De voordelen van dynamische gebouwsimulatie

Een dynamische warmteverliesberekening verschilt enorm van een traditionele statische warmteverliesberekening. Een statische warmteverliesberekening heeft vaste uitgangspunten. Door middel van een vaste binnen- en buitentemperatuur, eenvoudige Rc- en U-waarden wordt het warmteverlies over de vlakken berekend ongeacht situering.

Bij een dynamische warmteverliesberekening wordt gewerkt met een klimaatkalender.
Het hele gebouw wordt doorgerekend met de gemiddelde weersomstandigheden van de gekozen periode (bijvoorbeeld het jaar 2018). Hierbij wordt dus rekening gehouden met de mate van zoninstraling, windrichting en buitentemperaturen die zich gedurende de geselecteerde periode hebben voorgedaan.

Daarnaast kunnen optioneel allerlei andere zaken die invloed hebben op het binnenklimaat worden meegenomen zoals overstekken, buitenzonwering, bezettingsgraad (en daarbij meegenomen de warmteafgifte van aanwezige personen) en warmtelasten van verlichting en apparaten.
Ventilatiesystemen met warmteterugwinning kunnen worden voorzien van verwarming- en koelbatterijen (net als bij statische berekeningen), maar daarbij is er ook nog eens de optie om bijvoorbeeld nachtventilatie in de zomer toe te passen.

De mogelijkheden zijn enorm, waardoor geen enkele dynamische berekening standaard is.
Omdat de mogelijke toepasbare opties talrijk zijn moet daarom ook in contact worden getreden met de eindgebruiker van het pand om zijn/haar wensen door te spreken.
Worden bepaalde pieken en dalen in het binnenklimaat geaccepteerd, of wordt er extra geïnvesteerd om het te perfectioneren?

DYWAG staat overigens voor: DYnamisch WArmtegebruik in Gebouwen.
U krijgt inzicht in:

  • Energiegebruik
  • Temperatuur-Overschrijding berekening
  • Binnenklimaat/Comfort (middels ATG tabellen)
  • Bepaling koellast
  • Bepaling warmtelast

Normen en richtlijnen
Het model DYWAG heeft de keurmerktestprocedure met succes doorstaan. Dit keurmerk is voor diverse opdrachtgevers waaronder Rijksgebouwendienst een aanbeveling om het programma als ontwerp- of controle-instrument te gebruiken.
De berekening is gebaseerd op de volgende normen:
NEN-EN-ISO 15255
NEN-EN-ISO 52017