Warmteverliesberekeningen
Wij maken warmteverliesberekeningen volgens de publicaties ISSO 51, 53, en 57.

Voor het maken van warmteverliesberekeningen maken wij gebruik van Bink Software.
Deze wordt continu up to date gehouden zodat wij altijd volgens de laatste normen berekeningen maken.

Voor het maken van warmteverliesberekeningen is onderstaande informatiemateriaal nodig:

– tekeningen met daarop de plattegronden, aanzichten en doorsnedes
– toe te passen isolatiewaarden (Rc en U-waarden van de constructies)
– type verwarmingssysteem (cv-ketel, warmtepomp etc.)
– type afgiftesysteem (vloerverwarming, radiatoren, luchtverwarming etc.)
– toe te passen ventilatiesysteem (standaard afzuiging, wtw-balansventilatie, raamroosters etc.)
– eventuele overige bijzonderheden die van belang/invloed (kunnen) zijn op het warmteverlies.

Een epc-berekening bevat over het algemeen alle informatie omtrent isolatiewaarden, toe te passen ventilatiesystemen en type verwarmingssystemen.
Wanneer u een epc-berekening met de tekening meestuurt, hebben wij dus voldoende informatie.

Radiatorselectie
Wanneer wij voor u een warmteverliesberekening gemaakt hebben, kunnen wij aan de hand daarvan een radiatorselectie maken.
Uiteraard kunnen wij dit ook wanneer u zelf de te installeren vermogens opgeeft.

Ons selectieprogramma bevat diverse merken radiatoren en convectoren waaronder:

– Jaga
– Henrad
– Thermrad
– Radson
– Dura
– Stelrad
– Brugman
– Veha

Van bovengenoemde merken zijn diverse types opgenomen in het programma.

Wanneer wij een selectie voor u moeten maken, hebben wij de volgende gegegevens nodig:

– Warmteverlies van de ruimte (indien wij de warmteverliesberekening niet gemaakt hebben)
– Aanvoer en retourtemperatuur
– Merk en type radiator
– Wijze waarop selectie gemaakt moet worden (naar raambreedte, hoogte, etc.)

U ontvangt van ons uiteindelijk een selectieoverzicht per ruimte en een totaal overzicht met alle radiatoren.

Cv-Leidingberekening
Wij maken Cv-leidingberekeningen volgens de onderstaande normen/richtlijnen:

– ISSO18.
– De gegevens van de inregel-karakteristieken van de diverse merken appendages

Luchtkanaalberekeningen
Wij maken luchtkanaalberekeningen volgens ISSO publicatie 17 en op basis van meetgegevens ter beschikking gesteld door de stichting HR ventilatie.

Wij kunnen berekeningen maken van de drie onderstaande systemen:

– Luchtafzuigsysteem
– Gebalanceerd systeem (w.t.w.)
– Luchttoevoersysteem

Wij beschikken over de gegevens van diverse soorten kanaalsystemen.
Te denken valt hierbij aan diverse diameters spiraalgefelste buis, instortkanalen, vierkanten prefabkanalen, flexibele slang, etc.

Om een goede ventilatieberekening te kunnen maken zijn onderstaande gegevens nodig:

– een tekening/schets van de kanaalloop en de ventielen/roosters/aansluitpunten
– toe te passen kanaalsysteem
– merk en type ventilatierooster
– eventueel reeds bepaalde/toegepaste kanaaldiameters
– ventilatorgegevens (indien bekend)
– af te zuigen en/of in te blazen luchthoeveelheden
– eventuele overige informatie die van toepassing/invloed kan zijn op het kanaalsysteem

Indien u nog geen ontwerp heeft van het ventilatiesysteem, dan kunnen wij dit ook voor u verzorgen.

U ontvangt van ons een uitdraai met hierin weergegeven:

– Een isometrische (3d) weergave van het kanaalwerk met de diameters/afmetingen
– Een inregelstaat per ventiel/rooster
– De ventilatorgegevens (berekende opvoerdruk en volumestroom)
– Een verkorte kanalentabel (*)
– Een materiaalstaat met hierop alle benodigde kanaalwerk, roosters en ventielen, kleppen, etc.

* De verkorte kanalentabel omvat per sectie de volgende informatie:

– kanaallengte (m)
– toegepaste materiaal
– berekende diameter
– massastroom (kg/sec)
– volumestroom (l/sec)
– luchtsnelheid (m/sec)
– berekende drukverschil per meter (Pa)
– berekende drukverschil over deze sectie (Pa)

De aanduidingen van de secties (kanaaldelen) zijn weer te vinden in de isometrische weergave.

Indien u een uitgebreidere uitdraai wenst, dan is dit uiteraard mogelijk.

Waterleidingberekeningen worden door ons gemaakt volgens onderstaande richtlijnen:

– VEWIN werkbladen Drinkwaterinstallaties (januari 2005)

– ISSO 30 Leidingwaterinstallaties in Woningen

– ISSO 55 Tapwaterinstallaties voor woon- en utiliteitsgebouwen

– ISSO Publicatie 55-1 Handleiding Legionellapreventie in Leidingwater

– NEN 1006 Algemene voorschriften voor drinkwaterinstallaties (AVWI 1981)

Voor het maken van een goede waterleidingberekening hebben wij onderstaande gegevens nodig:

– Een tekening/schets met hierop de leidingloop en eventueel reeds toegepaste diameters
– Het toe te passen leidingmateriaal
– Omschrijving van de toe te passen tappunten zoals kranen, toiletten, brandslanghaspels etc.
– Begindruk bij de watermeter (indien afwijkend van standaard begindruk van 300 kPa)
– Toe te passen appendages
– Gelijktijdigheidsfactor (indien afwijkend)
– Warmwatersysteem (thermostatische mengventielen, circulatieleidingen etc.)
– Overige gegevens die van toepassing zijn voor de dimensionering

Indien nog geen leidingloop/ontwerp voor handen is kunnen dit uiteraard ook voor u doen.

U ontvangt van ons uiteindelijk een uitdraai met het volgende:

– Een isometrische (3d) projectie met hierop een weergave van de leidingloop en diameters
– Berekeningsoverzicht met hierop o.a. de ontwerpcriteria en totaal volumestroom
– Drukverliesberekening over de zwaarste sectie
– Een leidingtabel met hierop elke berekende leidingsectie (zie hieronder)
– Materiaalstaat van alle berekende leidingen, koppelingen zoals bochten en t-stukken, toestellen, appendages etc.
– Een beperkte risicoanalyse ten behoeve van legionella preventie (indien van toepassing)
– Wachttijden warmwater per tappunt (indien van toepassing)

De leidingtabel geeft van iedere sectie (leidingdeel) het volgende weer:

– lengte van het leidingdeel
– toegepaste materiaal
– berekende leidingdiameter (m)
– volumestroom over het leidingdeel (l/s)
– snelheid over het leidingdeel (m/s)
– statische drukverlies (kPa) (drukverlies/winst over stijg/zakleidingen)
– berekende drukverlies over leidingdeel (kPa)
– berekende drukverlies per meter (kPa)

Indien u een uitgebreidere uitdraai wenst dan kan dat uiteraard.

Rioleringberekeningen
Wij maken rioleringberekeningen voor zowel hemelwater- als vuilwaterafvoersystemen.
Dit gebeurt volgens de onderstaande normen en richtlijnen:

– NEN 3215, Binnenriolering – eisen en bepalingsmethoden
– NTR 3216, Binnenriolering, richtlijnen voor ontwerp en uitvoering

– Bouwbesluit 2003

Onze programmatuur maakt het voor ons mogelijk om de riolering in verschillende buismaterialen te berekenen.
Zo beschikken we over verschillende soorten PVC, PE en PP, maar ook over bijvoorbeeld gietijzer en RVS.

Om een goede rioleringberekening te kunnen maken hebben we de volgende gegevens nodig:

– Een tekening/schets met hierop het rioleringstelsel weergegeven
– Toe te passen buismateriaal
– Eventueel reeds aanwezige/bepaalde diameters
– Aan te sluiten toestellen / dakoppervlak (*)
– Eventuele afwijkende gelijktijdigheidsfactoren
– Afschot (indien anders dan 0,5 cm/mtr)
– Eventuele andere gegevens die van toepassing/invloed zijn op het afvoerstelsel.

* wanneer wij hemelwaterafvoeren moeten berekenen is het van belang dat we het volgende weten:

– Dakhelling (°) (indien sprake is van een hellend dak)
– Soort dakbedekking, ballastlaag e.d. (indien sprake is van een plat dak)
– Bijzonderheden omtrend de dakafvoer

U ontvangt van ons een uitdraai met hierop weergegeven:

– Een isometrische (3d) prjectie van het berekende buizenstelsel
– Samenvatting van uitgangspunten
– Verkorte leidingtabel met per sectie het materiaal, de diameter, lengte, afschot en volumestroom
– Materiaalstaat van alle buismateriaal en hulpstukken

Indien u een uitdraai wenst die uitgebreider is, dan is dat uiteraard ook mogelijk.

Gasleidingberekeningen
Wij kunnen voor u gasleidingberekeningen maken voor hoge en lage druk gasnetten.

Deze berekeningen kunnen worden gemaakt volgens onderstaande methodes:

– Formulemethode NEN 1078
– Formulemethode NEN 2078

– Grafiekmethode NPR 3378

Wanneer wij voor u een gasleidingberekening moeten maken, hebben wij de onderstaande gegevens nodig:

– Een tekening/schets met hierop de leidingloop
– Materiaal waaruit het leidingsysteem wordt of reeds is opgebouwd
– Eventueel reeds toegepaste en/of in het werk aanwezig zijnde diameters
– Aan te sluiten vermogens en toestellen
– Eventueel in het leidingwerk opgenomen appendages
– Uitlaatdruk en inlaatdruk (indien afwijkend)
– Eventuele overige zaken die van belang/invloed kunnen zijn bij de bepaling van het leidingnet.

U ontvangt van ons een uitdraai met hierop een 3d-schets met daarop de leidingloop en nominale diameters, een materiaalstaat,
een drukverliesstaat en een beknopt overzicht met hierop gegevens zoals begindruk, einddruk en massastroom.
Indien een nog uitgebreidere uitdraai gewenst is kan dit uiteraard ook.

Koellastberekening
Wij maken van complete gebouwen of losse vertrekken koellastberekeningen op basis van kentallen.

Om de koellast goed te kunnen bepalen hebben wij onderstaande tekeningen en gegevens nodig:

– plattegronden, aanzichten en doorsnedes
– ligging van het pand/de vertrekken t.o.v. de noordpijl
– isolatiewaarden van de constructies
– gebruiksfunctie van de te berekenen ruimtes
– eventueel aanwezige electrische vermogen
– bijzonderheden omtrend verlichting
– overige informatie omtrend warmte afgevende objecten

U ontvangt uiteindelijk van ons een duidelijk overzicht waaruit u de koellast kan aflezen.

Calculatiewerkzaamheden
Het maken van offertes en bijbehorende werk is vaak een tijdrovend karwei waar veel installateurs geen tijd voor hebben.
Ook voor het maken van installatietechnische ontwerpen en calculaties kunt u bij ons terecht.
We rekenen dan de kosten van het materiaal voor u uit (bruto/netto) en de geschatte arbeidskosten.
Hierdoor nemen wij u het nodige werk uit handen.

Wij maken calculaties met de software van Syntess.
Hiermee beschikken wij over artikelbestanden van ondergenoemde leveranciers:

– Dales Sanitair
– Vegro
– Rensa
– Haring
– Technische Unie

Uiteraard hebben wij ook van diverse andere leveranciers prijzen en documentatie.
Te denken valt hierbij aan:

– AVU klimaatbeheer
– Doornekamp hengelo
– Plieger
– Kleventa

U kunt bij ons terecht voor het maken van calculaties van onderstaande disciplines:
– Riolering
– Waterleidingen
– Gasleidingen
– Sanitair
– Ventilatiesystemen
– Verwarmingsinstallaties

Riolering:
Vanaf de aansluiting met het gemeente riool tot aan de beluchting op het dak.
Vuilwaterafvoeren binnenshuis en buitenshuis en hemelwaterafvoeren tot onder het maaiveld.
De hemelwaterstandleidingen aan de gevels, dakgoten, zinkwerk en eventueel loodwerk berekenen wij niet.
Dit heeft ermee te maken dat de kostprijs van het materiaal vaak afhankelijk is van dagprijzen.
Wij beschikken wat betreft riolering alleen over het artikelbestand van Dales Sanitair te Doetinchem, en rekenen daarom
met Pipelife afvoermaterialen.

Gasleidingen, waterleiding en sanitair:
Vanaf de watermeter tot aan het allerlaatste aansluitpunt, vanaf de gasmeter tot de laatste aansluiting.
In vrijwel elk leidingsysteem kunnen wij de calculatie uitvoeren.
Indien nodig maken we bij grote installaties eerst een berekening (zie gas- en waterleidingberekeningen op de vorige pagina).
Wij beschikken over artikelbestanden van diverse leidingfabrikanten.
In de meeste bestekken is voor sanitair een stelpost opgenomen.
Indien dit niet het geval is dan rekenen wij de kosten voor materiaal en montage graag voor u uit.

Ventilatiesystemen:
Met vrijwel ieder type ventilatie systeem hebben wij inmiddels te maken gehad.
Of het nu gaat om balansventilatie, standaard afzuiging, woningbouw of utiliteitsbouw.
Wij beschikken over diverse artikelbestanden voor ventilatiesystemen en kanalen.

Verwarmingsinstallaties:
Het maken van calculaties van verwarmingsystemen is voor ons één van de meest uitgevoerde werkzaamheden.
Of het nou gaat om een standaard cv-installatie met een cv-ketel en radiatoren, of om een warmtepomp-installatie met vloerverwarming en regeling per vertrek, alles heeft hier de revu al gepasseerd.
Wij hebben ervaring met zowel woningbouw als utiliteitsbouw.
We beschikken over een ruim artikelbestand van diverse leveranciers, en kunnen u hiermee uitstekend van dienst zijn.

Wat kunt u verwachten van ons wanneer wij een calculatie voor u maken van bijvoorbeeld een verwarmingsinstallatie?
U ontvangt van ons een warmteverliesberekening, radiatorselectie en vloerverwarmingsberekening.
Aan de hand van deze berekeningen stellen wij een materiaal/urenstaat op.

Tekenwerk
Ook voor installatietechnisch tekenwerk kunt u bij ons terecht.
Voor ondergenoemde disciplines maken wij tekeningen:

– Riolering
– Waterinstallaties
– Gasinstallaties
– Mechanische Ventilatie
– Verwarminginstallaties

Ook voor het maken van vloerverwarming legplannen kunt u bij ons terecht.

Wij werken met AutoCAD en StabiCAD.
Tekeningen dienen dus in dwg of dxf formaat aangeleverd te worden.