BENG berekening

Per 2020 is de EPG-berekening komen te vervallen. Voor alle nieuwbouw, zowel woningbouw als utiliteitsbouw, geldt dat aanvragen van de omgevingsvergunning vanaf 1 januari 2020 moeten voldoen aan de eisen voor bijna energieneutrale gebouwen (BENG).

Daglichtberekeningen
Wij berekenen met behulp van onze programmatuur de benodigde hoeveelheid vierkante meters daglicht.
Het maken van daglichtberekeningen gebeurt meestal als onderdeel van een bouwbesluitberekening.
De berekeningen geschieden volgens de richtlijnen NEN 2057:2001 met correctieblad 2003 en NEN 2916.

Voor het maken van deze berekening hebben wij duidelijke bouwkundige tekeningen nodig.

Indien nodig wordt in overleg bepaald of er een extra raam nodig is, hoe groot deze is, en waar deze dient te komen.
Alles gebeurt dus in goed overleg met onze opdrachtgever.

Gebruiksoppervlakteberekeningen
Ook voor het maken van gebruiksoppervlakteberekeningen, die meestal als onderdeel van de bouwbesluitberekening gemaakt worden, bent u bij ons aan juiste adres.

De berekeningen worden gemaakt volgens onderstaande richtlijnen/normen:

– NEN 2580:1997

– Wijzigingsblad NEN 2580/A1:2001

Net als bij alle andere berekeningen die een onderdeel vormen van de bouwbesluitberekeningen, is de beschikking over een duidelijke bouwkundige tekening een pré.

Ventilatieberekeningen
Ook voor het maken van ventilatieberekeningen kunt u bij ons terecht.
Een ventilatieberekening is een onderdeel van de bouwbesluitberekening.

Met onze programmatuur maken wij berekening volgens onderstaande normen/richtlijnen:

– NEN 1087
– NEN 2757

– NEN 8087
– Eisen uit het Bouwbesluit
– Aanvullende ministeriële besluiten

Onze progammatuur biedt ons de mogelijkheid om diverse manieren van ventileren snel en eenvoudig toe te passen.
Te denken valt hierbij onder andere aan diverse merken en types raamroosters en balansventilatie.
Spuiventilatie is een onderdeel van deze ventilatieberekening.

Voor het maken van ventilatieberekeningen hebben wij duidelijke bouwkundige tekeningen nodig waarop ook gebruiksfuncties vermeld zijn.
In goed overleg met u wordt het ventilatiesysteem bepaald.

U-waarde constructies berekeningen
Het is vaak van belang om te weten wat de isolatiewaarde (Rc-Waarde) van een constructie is.
Wanneer u weet uit welke materialen bijvoorbeeld een dak of buitenmuur is opgebouwd, dan is het voor ons mogelijk hier een isolatiewaarde voor te berekenen.